Conferentie

De volgende conferentie vindt plaats op:

DetaNet wordt Kennisplatform

Op 23 februari werd tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering van DetaNet unaniem ingestemd met de overgang van vereniging naar kennisplatform binnen Cedris. 

Toen DetaNet 22 jaar geleden werd opgericht bestond er een grote behoefte bij professionals in het sociale domein om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over het vak detacheren. DetaNet faciliteerde tientallen drukbezochte ledendagen waar iedereen steevast met een goed gevoel en met nieuwe energie vandaan kwam. Maar de wereld verandert, ook op het gebied van sociale werkvoorziening en detachering. De informatiebehoefte bij medewerkers in onze branche is anders geworden en het aanbod van bijeenkomsten is enorm uitgebreid. 

DetaNet volgt deze trend en heft zich per 1 juli 2017 als vereniging op en gaat verder als Kennisplatform Detacheren binnen Cedris.

Van dit kennisplatform kan ieder lid van Cedris gebruik maken en is men welkom om deel te nemen; kennis nemen en kennis delen is het doel. Als DetaNet lid word je vóór 1 juli geïnformeerd over de manier waarop je kunt aansluiten en hoe je, ook na de overgang, gebruik kunt blijven maken van de algemene voorwaarden detachering.  

Heb je nu al vragen over het Kennisplatform Detacheren? Mail dan naar monique@cedris.nl , het DetaNet bestuur zal je vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

Volg ons @DetaNet